Kabelstraat 4, 1749 DM Warmenhuizen
+31 (0) 226 39 5773
Language:

Garantie

Kwaliteit en garantie

Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn voor U-name-it Special Products B.V. componenten en Uname-it Special Products B.V. assembly’s, waarmee op samenstellingen van uitsluitend U-name-it Special Products B.V. componenten wordt gedoeld, twee maanden ingaande de datum van levering, uitgaande van normaal gebruik. Voor producten van derden verleent U-name-it Special Products B.V. geen enkele garantie behoudens indien en voorzover de desbetreffende toeleverancier U-name-it Special Products B.V. garantie verleent.

Gebreken aan geleverde goederen

Klachten over hoeveelheden of uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen twee werkdagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis van U-name-it Special Products B.V. te worden gebracht, bij gebreke waarvan de afnemer, het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 dienen klachten over geleverde goederen uiterlijk binnen veertien dagen nadat de afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebreken, schriftelijk ter kennis van U-name-it Special Products B.V. te worden gebracht, bij gebreke waarvan de afnemer het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.

De afnemer dient de afgeleverde goederen terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken en hoeveelheid. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief onder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheden en zonder gebreken zijn afgeleverd.

Indien de afnemer klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde goederen, dient hij U-name-it Special Products B.V. in de gelegenheid te stellen deze goederen te inspecteren en Uname-it Special Products B.V. zo mogelijk daarvan monsters te laten nemen, bij gebreke waarvan de afnemer het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest. Onjuiste montage of iedere bewerking of verwerking van door U-name-it Special Products B.V. geleverde goederen heeft tot gevolg dat de afnemer het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.

Indien klachten met betrekking tot door U-name-it Special Products B.V. geleverde goederen gegrond zijn, zal U-name-it Special Products B.V. de desbetreffende goederen hetzij kosteloos vervangen, hetzij terugnemen tegen creditering van de netto-factuurwaarde. Eventuele reis- en verblijfkosten, alsmede de reisuren dienen door opdrachtgever vergoed te worden en vallen niet onder de garantieregeling.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • In winkelwagen
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare