Kabelstraat 4, 1749 DM Warmenhuizen
+31 (0) 226 39 5773
Language:

Privacybeleid U Name It

U name it Special Products B.V. gevestigd te Warmenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

https://www.unameit.nl

U name it Special Products B.V.

Postbus 33

1749 ZG  WARMENHUIZEN

0226-395773

info@unameit.nl

Onze privacy functionaris is te bereiken via privacy@unameit.nl

Deze privacy verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot:

 Bezoekers van de website https://www.unitrack.nl/; https://www.unameit.nl/

 • Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)
 • Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).

 Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

U name it kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Verklaring. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover door een melding op onze website www.unameit.nl. De laatste versie kunt u nazien op onze website.

Waarvoor verwerkt U name it persoonsgegevens?

U name it Special Products B.V. verwerkt persoonsgegevens. U name it Special Products B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van diensten

 • U name it Special Products B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.
 • U name it Special Products B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen, en e-mailadressen van contactpersonen.
 • U name it Special Products B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

Facturering

 • U name it Special Products B.V. verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.
 • U name it Special Products B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, BTW nummers, KvK nummers
 • U name it Special Products B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact

 • U name it Special Products B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden. U name it Special Products B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens. U name it mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

Offerte aanvraag

 • U name it Special Products B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten bij de aanvraag van een offerte via de website: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen, en e-mailadressen van contactpersonen. Klanten kunnen een account aanmaken voor later gebruik. De gegevens worden bewaard door U name it. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Direct Marketing

 • U name it Special Products B.V. kan persoonsgegevens verwerken voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan U name it contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om informatie toe te sturen. U name it verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailing voorkeuren.
 • U name it Special Products B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.

 Ontvangers van persoonsgegevens

U name it Special Products B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

U name it Special Products B.V gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (in ons geval is dat Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

U name it Special Products B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Algemene aanvragen, aanvragen offertes

 1. Voor het online aanvragen van informatie bewaren wij de opgegeven gegevens zolang als nodig. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om.
 2. Uw zakelijke en daaraan gekoppelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor facturen en financiële administratie, bewaartermijn: 7 jaar. Dit is een wettelijke bepaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

U name it Special Products B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U name it Special Products B.V. en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@unameit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Heeft u klachten?

U name it  Special Products B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@unameit.nl. Onze Privacy Officer is u graag van dienst. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.